Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast

Zamów teraz

Zamawiam

Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

SPIS TREŚCI

4 Wykaz najważniejszych skrótów

5 Obserwatorium Polityki Miejskiej – idee i założenia

7 Partycypacja publiczna – cele i zakres raportu

11 1. Wnioski i rekomendacje

14 Najważniejsze wnioski

21 Rekomendacje

29 2. Monitoring

31 Włączanie mieszkańców w podejmowanie decyzji

97 Trzeci sektor

119 3. Spojrzenie w głąb

121 Wstęp

121 Partycypacja w planowaniu przestrzennym

137 Budżet obywatelski jako inspiracja

143 Dąbrowski Budżet Partycypacyjny – model 2.0

157 Aneks metodologiczny

167 Literatura

ISBN 978-83-65105-32-5

Cena książki: 29,00 zł brutto