Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Zamów teraz

  Zamawiam

  Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

  SPIS TREŚCI

  Łukasz Sykała, Magdalena Dej
  Wprowadzenie . . . . . . .  7
   
  Marcin Wójcik
  ROZDZIAŁ 1 . Odnowa wsi w badaniach geograficznych . . . . . . . .  11
   
  Oskar Wolski
  ROZDZIAŁ 2 . Odnowa wsi jako przedmiot badań w niemieckich pracach naukowych .
   Geneza i ewolucja znaczenia . . . . . . . 23
  
  Magdalena Dej, Łukasz Sykała
  ROZDZIAŁ 3 . Rewitalizować czy odnawiać wieś? O paradoksach semantyczno-przestrzenno-metodycznych . . . . . . . . 35
   
  Magdalena Dej
  ROZDZIAŁ 4 . Odnowa wsi opolskich . Przegląd dotychczasowych doświadczeń . . . . . . . 55
  
  Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost 
  ROZDZIAŁ 5 . Regionalne programy odnowy wsi w Polsce . Województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie . . . . 75
  
  Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost, Agnieszka Mucha
  ROZDZIAŁ 6 . Wsparcie procesu odnowy wsi w Polsce ze środków europejskich w latach 2004–2020 . . . . . . 95
  
  Agnieszka Świgost, Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała
  ROZDZIAŁ 7 . Wybrane instrumenty wsparcia odnowy wsi w Polsce . . . . . . . 115
  
  Marcin Wójcik
  ROZDZIAŁ 8. Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi jako przypadek działań na rzecz odnowy wsi w Polsce .......... 131
   
  Sylwia Staszewska
  ROZDZIAŁ 9. Metody wsparcia odnowy polskiej wsi............ 145
  
  Magdalena Dej, Łukasz Sykała
  Wnioski i rekomendacje ........... 163
  
  Spis tabel ............. 169
  
  Spis rysunków ......... 170
  
  Spis fotografii ....... 171

  ISBN: 978-83-65105-16-5

  Cena książki: 29,00 zł brutto