Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Zamów teraz

Zamawiam

Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

SPIS TREŚCI

Łukasz Sykała, Magdalena Dej
Wprowadzenie . . . . . . .  7
 
Marcin Wójcik
ROZDZIAŁ 1 . Odnowa wsi w badaniach geograficznych . . . . . . . .  11
 
Oskar Wolski
ROZDZIAŁ 2 . Odnowa wsi jako przedmiot badań w niemieckich pracach naukowych .
 Geneza i ewolucja znaczenia . . . . . . . 23

Magdalena Dej, Łukasz Sykała
ROZDZIAŁ 3 . Rewitalizować czy odnawiać wieś? O paradoksach semantyczno-przestrzenno-metodycznych . . . . . . . . 35
 
Magdalena Dej
ROZDZIAŁ 4 . Odnowa wsi opolskich . Przegląd dotychczasowych doświadczeń . . . . . . . 55

Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost 
ROZDZIAŁ 5 . Regionalne programy odnowy wsi w Polsce . Województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie . . . . 75

Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost, Agnieszka Mucha
ROZDZIAŁ 6 . Wsparcie procesu odnowy wsi w Polsce ze środków europejskich w latach 2004–2020 . . . . . . 95

Agnieszka Świgost, Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała
ROZDZIAŁ 7 . Wybrane instrumenty wsparcia odnowy wsi w Polsce . . . . . . . 115

Marcin Wójcik
ROZDZIAŁ 8. Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi jako przypadek działań na rzecz odnowy wsi w Polsce .......... 131
 
Sylwia Staszewska
ROZDZIAŁ 9. Metody wsparcia odnowy polskiej wsi............ 145

Magdalena Dej, Łukasz Sykała
Wnioski i rekomendacje ........... 163

Spis tabel ............. 169

Spis rysunków ......... 170

Spis fotografii ....... 171

ISBN: 978-83-65105-16-5

Cena książki: 29,00 zł brutto