Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości

Zamów teraz

Zamawiam

Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości Cena: 39,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis Treści

Wprowadzenie 5

I. Cele badawcze i zakres pracy …..15

1.1. Cele badawcze …..15

1.2. Zakres czasowy i przestrzenny badań …..18

II. Metodologia …..21

2.1. Pola badawcze …..21

2.2. Podejście metodologiczne …..25

2.3. Postępowanie badawcze …..30

2.4. Charakterystyka metod badawczych i źródeł danych …..33

2.4.1. Metody ilościowe …..36

2.4.2. Metody jakościowe …..44

III. Stan badań i charakterystyka badanego obszaru …..53

3.1. Stan badań …..53

3.1.1. Badania tożsamości terytorialnej w różnych skalach …..54

3.1.2. Badania Nowej Huty …..79

3.2. Charakterystyka badanego obszaru …..85

3.2.1. Rozwój społeczno-przestrzenny Nowej Huty …..85

3.2.2.Współczesna Nowa Huta – charakterystyka badanego obszaru …..104

IV. Ramy teoretyczne …..125

4.1. Teoretyczne aspekty tożsamości terytorialnej …..126

4.1.1. Problem tożsamości …..126

4.1.2. Definicje tożsamości terytorialnej …..133

4.1.3. Tożsamość terytorialna w perspektywie grupowej …..139

4.2. Przestrzeń społeczna i wartościowanie przestrzeni …..149

4.3. Tożsamość terytorialna a przestrzeń społeczna: próba syntezy na gruncie aksjologii przestrzeni …..163

4.3.1.Tożsamość terytorialna i przestrzeń społeczna jako efekt wartościowania przestrzeni …..163

4.3.2. Próba syntezy: przestrzeń tożsamości …..170

4.3.3.Skale tożsamości terytorialnej i przestrzeń tożsamości w różnych  skalach …..179

4.4. Miejska tożsamość terytorialna w globalnym świecie – transformacja społeczności miejskich …..183

V. Transformacja społeczności Nowej Huty …..193

5.1. Czas pionierów i budowniczych …..203

5.2. Czas wrastania …..211

5.3. Czas buntu …..232

5.4. Czas rozczarowań …..240

5.5. Czas odkrywców …..251

VI. Tożsamość terytorialna i wartościowanie przestrzeni …..277

6.1. Określanie nazwy miejsca zamieszkania …..277

6.2. Wyobrażenia przestrzenne Nowej Huty …..281

6.3. Identyfikacja terytorialna mieszkańców …..288

6.3.1. Przywiązanie w różnych skalach przestrzennych …..288

6.3.2. Przywiązanie i stosunek do Nowej Huty …..297

6.4. Wartościowanie przestrzeni Nowej Huty …..307

6.4.1. Wartościowanie przestrzeni rezydencjonalnej …..307

6.4.2. Wartościowanie miejsc …..312

VII. Tożsamość terytorialna w perspektywie grupowej …..321

7.1. Identyfikacja grupowa w skali miasta i dzielnicy …..322

7.2. Ocena lokalnej społeczności …..339

7.3. Więzi sąsiedzkie …..341

7.4. Przestrzenna struktura więzi towarzyskich …..354

VIII. Wnioski …..361

8.1. Teoretyczne ujęcie problematyki tożsamości terytorialnej …..362

8.2. Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych …..367

8.3. Wartościowanie przestrzeni miasta (post)socjalistycznego …..371

8.4. Przestrzenne zróżnicowanie tożsamości terytorialnej i wpływ cech przestrzeni miejskiej na identyfikację terytorialną mieszkańców …..374

8.5. Transformacja nowohuckiej społeczności a zmiany dominującej skali identyfikacji terytorialnych …..379

Bibliografia …..399

 

ISBN 978-83-65105-38-7

Cena książki: 39,00 zł brutto