Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2013

Zamów teraz

  Zamawiam

  Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2013 Cena: 10,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Przepisz kod poniżej: captcha

  Spis treści PRM nr 4/2013

  Szanowni Czytelnicy !
  Zrównoważony rozwój naszych miast wymaga interdyscyplinarnego podejścia, niezbędna jest zatem integracja tematyki obejmującej gospodarkę przestrzenną i komunalną, kształtowanie ochrony środowiska, budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie nieruchomościami.
  Naszą ambicją jest nie tylko szukanie dróg przenoszenia osiągnięć nauki do praktyki, ale także wykorzystanie doświadczeń z wielu projektów i praktycznych wdrożeń dla prowadzonych badań.
  Mamy nadzieję, że w naszym kwartalniku znajdą Państwo interesujące Was tematy.
  Tematyka kwartalnika wydawanego od 2004 r. obejmuje problemy dotyczące m.in.:
  • gospodarki przestrzennej
  • urbanizacji
  • ochrony środowiska
  • gospodarki komunalnej
  • budownictwa i rynku budowlanego
  • mieszkalnictwa
  – gospodarki mieszkaniowej
  – budownictwa mieszkaniowego
  • rynku nieruchomości
  w kontekście krajowym, europejskim i światowym.
  Problemy Rozwoju Miast to jedyna publikacja naukowa o takim profilu.
  Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31.12.2014 r. zawierającym wykaz czasopism naukowych (część B wykazu), Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast otrzymał 6 punktów za umieszczoną w nim publikację naukową.
  Zachęcamy do współpracy w redagowaniu naszego periodyku i zamieszczania własnych artykułów związanych z tematyką pisma.
  W tej sprawie prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym pisma Panem Karolem Janasem – tel. (12) 634 29 53 w.21, e-mail: 'kjanas@irm.krakow.pl’
  Prosimy również o zapoznanie się z zasadami przygotowania artykułów: „Informacja dla Pt. Autorów”.

  Zamówienia oraz pytania dotyczące naszych publikacji prosimy kierować:
  • poprzez stronę internetową www.irm.krakow.pl
  • e-mailem 'oficyna@irm.krakow.pl’
  • telefonicznie (12) 634 23 22 w.15
  • faxem (12) 633 94 05
  • listownie na adres: Instytut Rozwoju Miast, ul.Cieszyńska 2, 30-015 Kraków

  W celu zamówienia prenumeraty kwartalnika prosimy w formularzu zamówienia zaznaczyć ilość zgodną z ilością zaprenumerowanych egzemplarzy, natomiast w komentarzu proszę wpisać „Zamawiam prenumeratę od nr ….”.

  ISSN 1733-2435

  Cena książki: 10,00 zł brutto