Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2014

Spis_treści PRM 2_2014

UWAGA: niniejszy kwartalnik bezpłatnie otrzymują uczestnicy III Kongresu Rewitalizacji Miast – pozostali zainteresowani otrzymaniem ponoszą koszt przesyłki.

Referaty na III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast – Rewitalizacja w polityce miejskiej  (4-6 czerwca 2014 r., Kraków)

Kongres zorganizowany w partnerstwie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szanowni Czytelnicy !
Zrównoważony rozwój naszych miast wymaga interdyscyplinarnego podejścia, niezbędna jest zatem integracja tematyki obejmującej gospodarkę przestrzenną i komunalną, kształtowanie ochrony środowiska, budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie nieruchomościami.
Naszą ambicją jest nie tylko szukanie dróg przenoszenia osiągnięć nauki do praktyki, ale także wykorzystanie doświadczeń z wielu projektów i praktycznych wdrożeń dla prowadzonych badań.
Mamy nadzieję, że w naszym kwartalniku znajdą Państwo interesujące Was tematy.
Tematyka kwartalnika wydawanego od 2004 r. obejmuje problemy dotyczące m.in.:
• gospodarki przestrzennej
• urbanizacji
• ochrony środowiska
• gospodarki komunalnej
• budownictwa i rynku budowlanego
• mieszkalnictwa
– gospodarki mieszkaniowej
– budownictwa mieszkaniowego
• rynku nieruchomości
w kontekście krajowym, europejskim i światowym.
Problemy Rozwoju Miast to jedyna publikacja naukowa o takim profilu.
Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31.12.2014 r. zawierającym wykaz czasopism naukowych (część B wykazu), Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast otrzymał 6 punktów za umieszczoną w nim publikację naukową.
Zachęcamy do współpracy w redagowaniu naszego periodyku i zamieszczania własnych artykułów związanych z tematyką pisma.
W tej sprawie prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym pisma Panem Karolem Janasem – tel. (12) 634 29 53 w.21, e-mail: 'kjanas@irm.krakow.pl’
Prosimy również o zapoznanie się z zasadami przygotowania artykułów: „Informacja dla Pt. Autorów”.

Zamówienia oraz pytania dotyczące naszych publikacji prosimy kierować:
• poprzez stronę internetową www.irm.krakow.pl
• e-mailem 'oficyna@irm.krakow.pl’
• telefonicznie (12) 634 23 22 w.28
• faxem (12) 633 94 05
• listownie na adres: Instytut Rozwoju Miast, ul.Cieszyńska 2, 30-015 Kraków

W celu zamówienia prenumeraty kwartalnika prosimy w formularzu zamówienia zaznaczyć ilość zgodną z ilością zaprenumerowanych egzemplarzy, natomiast w komentarzu proszę wpisać „Zamawiam prenumeratę od nr ….”.

ISSN 1733-2435

Cena książki: 0,00 zł brutto