Konkurencyjność gospodarcza gmin – koncepcje, instrumenty, praktyka

Zamów teraz

Zamawiam

Konkurencyjność gospodarcza gmin – koncepcje, instrumenty, praktyka Cena: 39,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis treści

Wprowadzenie 14

1. Lokalny rozwój gospodarczy – konkurencyjność – przedsiębiorczość 17

1.1. Lokalny rozwój gospodarczy – kilka definicji 18

1.2. Lokalny rozwój gospodarczy i wybrane koncepcje teoretyczne 21

1.3. Konkurencyjność jako środek osiągania celów 26

1.3.1. Konkurencja i konkurencyjność 26

1.3.2. Wymiary konkurencji 27

1.4. Przedsiębiorczość – między stanem ducha a biznesem 29

1.5. Instrumenty rozwoju gospodarczego 33

1.6. Literatura 37

CZĘŚĆ I. INSTRUMENTY UNIWERSALNE

 1. Planowanie strategiczne 41

2.1. Koncepcje 42

2.2. Charakterystyka 44

2.3. Zastosowanie 46

2.4. Dobre przykłady 49

2.4.1. #Warszawa2030 49

2.4.2. Strategia rozwoju Opola do 2030 roku 50

2.4.3. Mińsk Mazowiecki 51

2.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 52

2.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu 52

2.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 52

2.5.3. Warto przeczytać 53

2.6. Literatura 54

 1. Sprawność instytucjonalna 56

3.1. Koncepcje 56

3.2. Charakterystyka 58

3.3. Zastosowanie 62

3.4. Dobre przykłady 66

3.4.1. Innowacyjna gmina Nadarzyn 66

3.4.2. Niepołomicki czat z burmistrzem 66

3.4.3. Punkt Obsługi Inwestora w Brzesku 67

3.4.4. Miejskie Centrum Kontaktu oraz Europe Direct w Warszawie 68

3.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 69

3.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 69

3.6. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 79

3.6.1. Warto przeczytać 71

3.7. Literatura 71

 1. Otwartość władz lokalnych na relacje z biznesem 73

4.1. Koncepcje 74

4.2. Charakterystyka 75

4.3. Zastosowanie 80

4.4. Dobre przykłady 82

4.4.1. Śniadania biznesowe w Siemianowicach Śląskich 82

4.4.2. Społeczna Rada Przedsiębiorców w Dzierżoniowie 82

4.4.3. Forum przedsiębiorców w gminie Dywity 83

4.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 84

4.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 84

4.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 85

4.5.3. Warto przeczytać 86

4.5.4. Literatura 86

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 88

5.1. Koncepcje 90

5.2. Charakterystyka 92

5.3. Zastosowanie 95

5.4. Dobre przykłady 97

5.4.1. Babice 97 5.4.2. Niepołomice 98

5.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 99

5.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 99

5.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 99

5.5.3. Warto przeczytać 100

5.6. Literatura 101

 1. Inwestycje infrastrukturalne 103

6.1. Koncepcje 104

6.2. Charakterystyka 106

6.3. Zastosowanie 111

6.4. Dobre przykłady 114

6.4.1. Nowe Centrum Łodzi 114

6.4.2. Tereny inwestycyjne gminy Kleszczów 115

6.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 116

6.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 116

6.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 117

6.5.3. Warto przeczytać 118

6.6. Literatura 118

 1. Ulgi w podatkach i opłatach 121

7.1. Koncepcje 123

7.2. Charakterystyka 124

7.3. Zastosowanie 128

7.4. Dobre przykłady 129

7.4.1. Polityka niskich podatków w gminie Radomyśl Wielki 130

7.4.2. Obniżki stawek podatku od środków  transportowych w Białej Podlaskiej 130

7.4.3. Eko-preferencje podatkowe w gminie Debrzno 131

7.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 132

7.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 132

7.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 133

7.5.3. Warto przeczytać 134

7.6. Literatura 135

 1. Promocja gospodarcza 137

8.1. Koncepcje 138

8.2. Charakterystyka 140

8.3. Zastosowanie 144

8.4. Dobre przykłady 147

8.4.1. Katowice 147

8.4.2. Tarnowo Podgórne 149

8.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 150

8.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 150

8.6. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 151

8.6.1. Warto przeczytać 152

8.7. Literatura 153

 1. Edukacja i szkolnictwo zawodowe – wspieranie talentów 155

9.1. Koncepcje 156

9.2. Charakterystyka 159

9.3. Zastosowanie 163

9.4. Dobre przykłady 165

9.4.1. Wrocławski Program Edukacji Przedsiębiorczości 166

9.4.2. Chełm Śląski 167

9.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 169

9.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 169

9.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 170

9.5.3. Warto przeczytać 171

9.6. Literatura 172

 1. Park naukowo-technologiczny 174

10.1. Koncepcje 175

10.2. Charakterystyka 176

10.3. Zastosowanie 179

10.4. Dobre przykłady 182

10.4.1. Współpraca w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym 182

10.4.2. Park Technologiczny w Nowej Soli 183

10.5. Podsumowanie 184

10.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 184

10.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 185

10.5.3. Warto przeczytać 186

10.6. Literatura 187

 1. Strefy aktywności gospodarczej 190

11.1. Koncepcje 192

11.2. Charakterystyka 194

11.3. Zastosowanie 196

11.4. Dobre przykłady 200

11.4.1. Strefa Aktywności Gospodarczej w Zatorze (woj. małopolskie) 200

11.4.2. Przasnyska Strefa Aktywności Gospodarczej (Sierakowo, Chorzele – woj. mazowieckie) 202

11.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 203

11.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 203

11.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 205

11.5.3. Warto przeczytać 206

11.6. Literatura 206

 1. Specjalne strefy ekonomiczne i strefy inwestycji 208

12.1. Koncepcje 209

12.2. Charakterystyka 211

12.3. Zastosowanie 214

12.4. Dobre przykłady 218

12.4.1. Gmina Godów 219

12.5. Podsumowanie 221

12.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 221

12.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 222

12.6. Warto przeczytać 223

12.7. Literatura 224

CZĘŚĆ II. POBUDZANIE ROZWOJU MIKROFIRM

 1. Inkubatory przedsiębiorczości 227

13.1. Koncepcje 228

13.2. Charakterystyka 230

13.3. Zastosowanie 232

13.4. Dobre przykłady 236

13.4.1. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „STARTER” 236

13.4.2. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 237

13.4.3. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) 238

13.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 239

13.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 239

13.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 240

13.5.3. Warto przeczytać 240

13.6. Literatura 241

 1. Przestrzeń coworkingowa 243

14.1. Koncepcje 244

14.2. Charakterystyka 246

14.3. Zastosowanie 249

14.4. Dobre przykłady 250

14.4.1. Clipster – Gdańsk – jako miejsce pracy oraz życia 250

14.4.2. FabLab Łódź 251

14.4.3. PRALNIA w Sokołowsku 252

14.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 253

14.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 253

14.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 253

14.5.3. Warto przeczytać 254

14.6. Literatura 255

 1. Instytucje otoczenia biznesu 256

15.1. Koncepcje 256

15.2. Charakterystyka 268

15.3. Zastosowanie 261

15.4. Dobre przykłady 262

15.4.1. Działdowska Agencja Rozwoju SA 263

15.4.2. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 264

15.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 265

15.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 265

15.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 265

15.5.3. Warto przeczytać 266

15.6. Literatura 266

 1. Wsparcie finansowe nowo powstających firm 269

16.1. Koncepcje 270

16.2. Charakterystyka 272

16.3. Dobre przykłady 275

16.3.1. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 275

16.3.2. „Pracuj u siebie” – Miasto Sieradz 276

16.4. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 278

16.4.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 278

16.4.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 279

16.4.3. Warto przeczytać 280

16.5. Literatura 280

CZĘŚĆ III. WSPIERANIE FIRM JUŻ DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE

 1. Klastry 283

17.1. Koncepcje 284

17.2. Charakterystyka 286

17.3. Zastosowanie 288

17.3.1. Śląski Klaster Dizajnu 292

17.3.2. Polski Klaster Budowlany 292

17.4. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 293

17.4.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 293

17.4.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 294

17.4.3. Warto przeczytać 294

17.5. Literatura 295

 1. Samorząd gospodarczy 297

18.1. Koncepcje 298

18.2. Charakterystyka 299

18.3. Zastosowanie 302

18.4. Dobre przykłady 306

18.4.1. Chrzanowska Izba Gospodarcza 306

18.4.2. Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie 307

18.4.3. Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – „Polskie Jachty” 308

18.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 309

18.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 309

18.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 309

18.5.3. Warto przeczytać 310

18.6. Literatura 310

 1. Wsparcie finansowe nowo powstających firm 269

16.1. Koncepcje 270

16.2. Charakterystyka 272

16.3. Dobre przykłady 275

16.3.1. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 275

16.3.2. „Pracuj u siebie” – Miasto Sieradz 276

16.4. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 278

16.4.1. Syntetyczna odpowiedź na pytanie ze wstępu rozdziału 278

16.4.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 279

16.4.3. Warto przeczytać 280

16.5. Literatura 280

CZĘŚĆ III. WSPIERANIE FIRM JUŻ DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE

 1. Klastry 283

17.1. Koncepcje 284

17.2. Charakterystyka 286

17.3. Zastosowanie 288

17.3.1. Śląski Klaster Dizajnu 292

17.3.2. Polski Klaster Budowlany 292

17.4. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 293

17.4.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 293

17.4.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 294

17.4.3. Warto przeczytać 294

17.5. Literatura 295

 1. Samorząd gospodarczy 297

18.1. Koncepcje 298

18.2. Charakterystyka 299

18.3. Zastosowanie 302

18.4. Dobre przykłady 306

18.4.1. Chrzanowska Izba Gospodarcza 306

18.4.2. Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie 307

18.4.3. Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – „Polskie Jachty” 308

18.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 309

18.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 309

18.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 309

18.5.3. Warto przeczytać 310

18.6. Literatura 310

 1. Misje gospodarcze 312

19.1. Koncepcje 313

19.2. Charakterystyka 314

19.3. Zastosowanie 316

19.4. Dobre przykłady 319

19.4.1. Współpraca i misja gospodarcza Malborka 319

19.4.2. Misje gospodarcze i wizyty studyjne w gminie Uniejów 320

19.4.3. Mazury to biznes – misje gospodarcze dla przedsiębiorców ze Szwecji i Danii 321

19.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 322

19.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 322

19.6. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 322

19.7. Warto przeczytać 323

19.8. Literatura 324

CZEŚĆ IV. ZACHĘCANIE INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Informacja gospodarcza skierowana do inwestorów zewnętrznych 327

20.1. Koncepcje 328

20.2. Charakterystyka 329

20.3. Zastosowanie 333

20.4. Dobre przykłady 336

20.4.1. Serwis gospodarczy miasta Zamość 336

20.4.2. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu 337

20.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 338

20.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 338

20.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 339

20.5.3. Warto przeczytać 339

20.6. Literatura 340

 1. Targi inwestycyjne 342

21.1. Koncepcje 343

21.2. Charakterystyka 345

21.3. Zastosowanie 349

21.4. Dobre przykłady 353

21.4.1. Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” 353

1.1.1. Warszawa na Expo Real w Monachium 353

21.4.2. Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 354

21.5. Podsumowanie i wskazówki na przyszłość 355

21.5.1. Syntetyczna odpowiedź na pytania ze wstępu rozdziału 355

21.5.2. Pytania, na które warto znaleźć odpowiedzi 355

21.5.3. Warto przeczytać 356

21.6. Literatura 356

ZAKOŃCZENIE

 1. Instrumenty rozwoju gospodarczego gmin – w kierunku synergii 359

22.1. Instrumenty rozwoju gospodarczego i czynniki lokalizacji 359

22.2. Synergia instrumentów rozwoju gospodarczego 365

22.3. Literatura 372

Post scriptum 373

Informacje o autorach 374

Spisy 376

ISBN 978-83-65105-64-6

Cena książki: 39,00 zł brutto