Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości

Zamów teraz

Zamawiam

Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości Cena: 29,00 zł brutto
 Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

Spis treści | Зміст

7 Karol Janas
Wprowadzenie
9 Kamila Zacharuk
Inkubatory przedsiębiorczości na Ukrainie. Uwarunkowania i charakterystyka działalności
33 Olaf Gwiżdż
Działalność Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (Youth Entrepreneurship Incubator) we Lwowie
43 Olaf Gwiżdż
Lwowski IT Cluster
47 Magdalena Dej
Specjalne strefy ekonomiczne. Instytucjonalne ogniwo systemu rozwoju innowacji i przedsiębiorczości
65 Jacek Kotra
Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania i dotychczasowe doświadczenia
81 Olaf Gwiżdż
Inkubator-akcelerator. Model wsparcia start-upów działających na rynku nowych technologii

107 Кароль Янас
Введення
109 Каміла Захарук
Бізнес-інкубатори в Україні. Умови та характеристики бізнесу
133 Олаф Гвіждж
Діяльність Молодіжного бізнес-інкубатору у Львові (Youth Entrepreneurship Incubator)
143 Олаф Гвіждж
Львівський ІТ Кластер
147 Магдалена Дей
Особливі економічні зони. Інституційний зв’язок системи розвитку інновацій та підприємництва
165 Яцек Котра
Бізнес-інкубатори в Польщі. Обрані аспекти функціонування і попереднього досвіду
181 Олаф Гвіждж
Інкубатор-прискорювач. Модель підтримки стартапів, які працюють на ринку нових технологій

978-83-65105-09-7

Cena książki: 29,00 zł brutto