Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości

Zamów teraz

  Zamawiam

  Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Spis treści | Зміст

  7 Karol Janas
  Wprowadzenie
  9 Kamila Zacharuk
  Inkubatory przedsiębiorczości na Ukrainie. Uwarunkowania i charakterystyka działalności
  33 Olaf Gwiżdż
  Działalność Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (Youth Entrepreneurship Incubator) we Lwowie
  43 Olaf Gwiżdż
  Lwowski IT Cluster
  47 Magdalena Dej
  Specjalne strefy ekonomiczne. Instytucjonalne ogniwo systemu rozwoju innowacji i przedsiębiorczości
  65 Jacek Kotra
  Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania i dotychczasowe doświadczenia
  81 Olaf Gwiżdż
  Inkubator-akcelerator. Model wsparcia start-upów działających na rynku nowych technologii

  107 Кароль Янас
  Введення
  109 Каміла Захарук
  Бізнес-інкубатори в Україні. Умови та характеристики бізнесу
  133 Олаф Гвіждж
  Діяльність Молодіжного бізнес-інкубатору у Львові (Youth Entrepreneurship Incubator)
  143 Олаф Гвіждж
  Львівський ІТ Кластер
  147 Магдалена Дей
  Особливі економічні зони. Інституційний зв’язок системи розвитку інновацій та підприємництва
  165 Яцек Котра
  Бізнес-інкубатори в Польщі. Обрані аспекти функціонування і попереднього досвіду
  181 Олаф Гвіждж
  Інкубатор-прискорювач. Модель підтримки стартапів, які працюють на ринку нових технологій

  Publikacja do pobrania: Inkubatory-akceleratory Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości_ebook

  978-83-65105-09-7

  Cena książki: 29,00 zł brutto