GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW I WŁADZ LOKALNYCH

Opracowanie zrealizowane przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomosciami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach umowy nr DPP-U-256/17, której przedmiotem było merytoryczne opracowanie publikacji o roboczym tytule: Gminny Program Rewitalizacji krok po kroku.

Publikacja dostępna na:

http://www.miir.gov.pl/media/67666/Gminny_program_rewitalizacji_2018.pdf

Redakcja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: Ewa Kosiorek, Justyna Lemiesz, Paulina Repeć, Wojciech Rydel, Patrycja Wojtaszczyk

ISBN 978-83-7610-668-7

Cena książki: 0,00 zł brutto