DELIMITACJA KROK PO KROKU

Opracowanie zrealizowane przez Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamentu Polityki Przestrzennej w ramach umowy nr DPP-U-POWER-173/16, której przedmiotem było: Opracowanie merytoryczne publikacji z zakresu diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych.

Publikacja dostępna na : 

http://www.miir.gov.pl/media/60476/Delimitacja_krok_po_kroku_publikacja.pdf

Wydawca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Redakcja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: Jarosław Kadłubowski,Ewa Kosiorek, Michał Leszczyński, Wojciech Rydel, Patrycja Wojtaszczyk

 

ISBN 978-83-7610-653-3

Cena książki: 0,00 zł brutto