25 L AT POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONITORING ZA LATA 1990 – 2014

Zamów teraz

  Zamawiam

  25 L AT POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONITORING ZA LATA 1990 – 2014 Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Opracowanie zostało wykonane w Instytucie Rozwoju Miast zgodnie z kierunkowym planem tematycznym zadań (badawczych i innych) finansowanych z dotacji statutowej na 2015 r.

  SPIS TREŚCI

  WPROWADZENIE      6

  1. NARODOWY ZASÓB NIERUCHOMOSCI W POLSCE      8

  1.1. UWAGI OGÓLNE      8

  1.2. ZASOBY GRUNTÓW W POLSCE      8

  1.3. ZASOBY BUDYNKÓW W POLSCE      13

  2. RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W 2014 ROKU      16

  2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBROTÓW      16

  2.2. STRUKTURA PRZESTRZENNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI      18

  2.3. STRUKTURA RODZAJOWA TRANSAKCJI      23

  2.4. WARTOŚĆ TRANSAKCJI RYNKOWYCH      27

  2.5. OCENA DZIAŁALNOŚCI RYNKOWEJ W 2014 ROKU      32

  3. RYNEK NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 1990 – 2014      36

  3.1. TRANSAKCJE, ICH WIELKOŚĆ I STRUKTURA      36

  3.2. SEGMENTOWA STRUKTURA RYNKU      40

  3.3. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POLSKICH NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW      45

  3.4. TRANSAKCJE NIERUCHOMOŚCIOWE POZARYNKOWE      51

  3.5. DYNAMIKA TRANSAKCJI NIERUCHOMOŚCIAMI      53

  3.6. ZMIANY W ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W LATACH 2003 – 2012      55

  4. CENY NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI      57

  4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU      57

  4.2. TRANSAKCJE W ZAKRESIE LOKALI      59

  4.3. TRANSAKCJE W ZAKRESIE BUDYNKÓW      60

  4.4. TRANSAKCJE GRUNTAMI      61

  4.5. TRANSAKCJE NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI      67

  5. PODMIOTY OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI      69

  5.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI      69

  5.2. PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE (WSPOMAGAJĄCE) RYNEK NIERUCHOMOŚCI      71

  5.3. PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE RYNEK NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI I DANYCH GUS      79

  5.4. PODMIOTY INSTYTUCJONALNE (URZĘDOWE) RYNKU NIERUCHOMOŚCI      80

  6. NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE GOSPODARCZYM KRAJU W LATACH 2003 – 2014      92

  7. PODATKI  I OPŁATY PRZY TRANSAKCJACH KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI      99

  7.1. UWAGI OGÓLNE      99

  7.2. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Z TYTUŁU UMOWY SPRZEDAŻY (PCC)      100

  7.3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-39)      101

  7.4. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)      102

  8. NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO – ZWIĄZKI MIĘDZYGAŁĘZIOWE Z GOSPODARKĄ NARODOWĄ      105

  ZAKOŃCZENIE      114

  ZAŁĄCZNIKI      126

  ISBN 978-83-65105-05-9

  Cena książki: 29,00 zł brutto