Podpisanie umowy

W dniu 16.10.2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH w ramach konkursu realizowanego przez European Climate Initiative (EUKI).

 

Projekt zakłada sekwencyjne przeprowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych wspierających poprawę efektywności budynków prywatnych w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. W rezultacie tych działań mają powstać różnorodne narzędzia tzw. toolkits (opracowane metody, wytyczne), materiały szkoleniowe, w tym audiowizualne, poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy do poprawy energetycznej budynków w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej https://kalkulator.rewitalizacja.walbrzych.pl/, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu.

Wypracowane metody i produkty zostaną następnie rozpowszechnione wśród podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji odbiorców w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi do poprawy efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym i prywatnym, w tym budynków o złożonej strukturze własności.