Pierwsza nagroda na międzynarodowej szkole letniej

W dniach 3-13 września 2018 na Uniwersytecie w L’Aquila (Włochy) miała miejsce 10 edycja międzynarodowej szkoły letniej Awareness and Responsibility of Environemtal Risk –  Design for risk reductionktórej tematem przewodnim było Miasto przyjazne pieszym. Szkoła letnia organizowana przy współpracy Uniwersytetu w L’Aquila (DICEAA, Włochy) oraz Uniwersytetu w Sassari (DADU, Włochy), Uniwersytetu w Kochi (Japonia) i Nagoya University of Foreign Studies (Japonia), Uniwersytetu w Stuttgarcie (Niemcy) oraz Politechniki Krakowskiej. W warsztatach brało udział 29 studentów z różnych części świata. Celem szkoły letniej było zaprojektowanie przestrzeni przyjaznej pieszym w środowisku miejskim narażonym na działanie klęsk żywiołowych. Wyróżnienie pierwszą nagrodą otrzymała koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy Torrione (L’Aquila, Włochy) opracowana przez grupę koordynowaną przez Bartłomieja Srokę (S2).

Podczas szkoły letniej – 8 września miała miejsce Konferencja Młodych Naukowców: 5th Young Researchers’ Round Table 2018: Diver-s-City for Diversity – Design for risk reduction. Referat pt. Applicativeness of risk information in polish spatial system: Landslides in local spatial management plans został uhonorowany wyróżnieniem.