Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

W ramach świadczonych usług doradzamy gminom w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z uwagi na długoterminowość oraz złożoność projektów realizowanych w formule PPP, ich przeprowadzenie z sukcesem wymaga od podmiotu publicznego odpowiednio wczesnych przygotowań, starannego planowania, konsekwentnej realizacji i efektywnego współdziałania z partnerem prywatnym. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

-identyfikację potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięcia w formule PPP,
-przeprowadzenie analiz w celu wybrania najlepszej możliwej formy realizacji projektu,
-opracowanie kryteriów wyboru partnera prywatnego,
-weryfikację analizy finansowej przedsięwzięcia, w tym w analizach z zastosowaniem komparatorów.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl