dr hab. Marcin Zawicki

marcin.zawicki@uek.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. Od 1997 r. zatrudniony na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, początkowo w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, której był dyrektorem w latach 2005–2008. Członek redakcji kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.

Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, polityki publicznej i administracji publicznej. Autor i współautor 100 publikacji o tej tematyce, w tym. m.in.: Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej (UEK, Kraków 2016), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej (PWE, Warszawa 2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, (MSAP UEK, Kraków 2013), Nowe zarządzanie publiczne (PWE, Warszawa 2011). Współtwórca metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Uczestnik 60 projektów badawczych i wdrożeniowych. Autor i współautor 120 analiz, raportów, programów i innych opracowań eksperckich przygotowanych na zlecenie jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, ministerstw właściwych ds. rozwoju regionalnego i administracji publicznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych jednostek administracji rządowej, OECD, Parlamentu Europejskiego i Banku Światowego.