Kontakt

Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Siedziba:
ul.Targowa 45
03-728 Warszawa

tel. kom. 605 044 985 (w okresie marzec-maj 2020 r.)

tel. +48 22 619 13 50

Adres do korespondencji:
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków

e-mail:
sekretariat@irmir.pl

tel:+48 12 634-29-53 wew.16

ePUAP: /IRMKrakow/SkrytkaESP

NIP 677-22-01-345, REGON 356582934

Dyrektor Instytutu
dr Wojciech Jarczewski
tel. +48 12 634-29-53 wew. 16

Główny Księgowy
Dariusz Ressel
tel. +48 12 634-23-22 wew.15

Dział Personalno-Administracyjny
Elżbieta Dubiel
e-mail: kadry@irmir.pl
tel. +48 501-176-724