Aktualne oferty pracy

 

Jesteśmy instytucją publiczną zatrudniającą kilkadziesiąt osób, prowadzącą działalność badawczą, która w ostatnich latach przechodzi dynamiczną restrukturyzację. Istotną część naszej działalności stanowi współpraca zagraniczna i realizacja międzynarodowych projektów badawczych. W ostatnim czasie bardzo silnie stawiamy na rozwój kadry naukowej i szeroko pojęty rozwój swoich pracowników. Główne obszary działalności koncentrują się wokół tematyki miejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, kształtowania przestrzeni. Silnie współpracujemy z samorządami różnego szczebla oraz podmiotami administracji centralnej.

Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. administracji projektami i baz danych została zakończona.


Rekrutacja na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych została zakończona.


Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. przetargów publicznych została zakończona.


Rekrutacja na stanowisko eksperta ds. polityki miejskiej w Obserwatorium Polityki Miejskiej została zakończona.


Konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Badań Procesów Gospodarczych został zamknięty.


Konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Badań Procesów Gospodarczych został zamknięty.


Rekrutacja na stanowisko specjalisty badawczo – technicznego w zakresie mieszkalnictwa (do Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast w Warszawie) została zakończona.


Rekrutacja na stanowisko księgowego została zakończona w dniu 30.04.2018 r.


Konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA przy projekcie „Dzielnice innowacji? Przemysły kreatywne a przemiany miejskie” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie w ramach konkursu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki został zamknięty w dniu 19.12.2017 r.


Rekrutacja na stanowisko pracownika administracyjno-księgowego została zakończona.


Rekrutacja na stanowisko socjologa w Obserwatorium Polityki Miejskiej została zakończona.


Konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Zarządzania Rozwojem Lokalnym został zamknięty w dniu 04.08.2017 r.