rozwoj lokalny pixaby

Szkolenia IRMiR w Programie „Rozwój lokalny”

Rozpoczynamy szkolenia w projekcie „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, jako jeden z partnerów, bierze udział w projekcie skierowanym do małych i średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Projekt jest realizowany przez Związek Miast Polskich (ZMP) we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Wyłonione przez Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów 54 miasta otrzymają wsparcie w przygotowaniu programów rozwoju i w zakresie rozwoju instytucjonalnego. Rolą IRMiR jest zaprojektowanie szkoleń odpowiadających na potrzeby każdego z Beneficjentów. W projekcie przewidziane są szkolenia dla personelu projektu i pracowników wydziałów/departamentów/biur zaangażowanych w jego realizację, a ich celem będzie rozszerzenie kompetencji całych zespołów projektowych. Przewidujemy szkolenia uzupełniające wiedzę oraz pogłębione, w każdym przypadku „skrojone na miarę” pod kątem zapotrzebowania miast na wiedzę i umiejętności.

Szkolenia uzupełniające będą realizowane w miastach dla członków zespołów projektowych, pogłębione – dla przedstawicieli różnych miast w wybranych lokalizacjach z korzystnym dojazdem. Zaplanowaliśmy dwie fazy szkoleń: pierwsza rozpoczyna się właśnie teraz i jest skierowana do grupy 54 miast biorących udział w tym etapie projektu, kolejna będzie adresowana do miast wybranych w II etapie konkursu.

Przypomnijmy, że program „Rozwój lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, które według Polskiej Akademii Nauk są ośrodkami z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Program ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak adaptacja do zmian klimatu, starzenie się społeczeństwa czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.

rozwoj lokalny _ logotypy