Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią

„Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” to Ogólnopolski Konkurs Miast, którego organizatorami są Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich.

Tematem przewodnim trzeciej edycji konkursu jest „WIZJA MIASTA”, rozumiana jako pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji. Zbadane i ocenione zostaną szeroko pojęte zagadnienia dotyczące m.in.:
• realizowanej wizji miasta,
• działań promujących planowanie i zarządzanie przestrzenią z szerokim udziałem społeczeństwa,
• oszczędnego gospodarowania przestrzenią,
• ochrony zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji.

Celem konkursu jest identyfikacja i promocja miast dbających o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią. Organizatorom zależy na wzmocnieniu profesjonalizmu i podnoszeniu kompetencji administracji w zakresie zarządzania przestrzenią miast, a także na kreowaniu pozytywnego wizerunku władz samorządowych.