Publikacje, ekspertyzy i inne opracowania CDR IRMiR

Poniżej przedstawiono katalog publikacji składających się na doświadczenie CDR IRMiR, w podziale na następujące grupy rodzajowe:

raporty i wyniki badań naukowych
ekspertyzy
dokumenty programowej i strategiczne
komentarze i analizy prawne

A

 • Spadło K. (red.), 2017, Analiza stanu zasobu komunalnego Miasta Malborka MALBORK na +, na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Malborka. Instytut Rozwoju Miast, Malbork (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K. i inni, 2016, Analiza bieżącej sytuacji stref poprzemysłowych trzech miejskich stref funkcjonalnych: m.st. Warszawy, miasta Płocka oraz miasta Radomia wraz z miastem Pionki. Instytut Rozwoju Miast (praca niepublikowana )
 • Jadach-Sepioło A. (red.) i inni, 2015, Analiza dalszych, możliwych działań legislacyjnych Rządu po ewentualnym wejściu w życie ustawy o rewitalizacji, z uwzględnieniem wniosków z dyskusji toczącej się w trakcie konsultacji projektu. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., 2014, Analiza przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko dla programów rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2015, Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. Raport. Dyspersja, Instytut Rozwoju Miast, Łódź,
 • Rydzik W. (red.), 2009, Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. Tom 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków


D

 • Jarczewski W. (red.), 2018, Delimitacja krok po kroku. Instytut Rozwoju Miast, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa,
 • Jarczewski W., Gajda A., Matuszko A., Mikołajczyk D., 2016 r., Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bytomiu. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Spadło K. i inni, 2017, Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w m. Grudziądzu (praca niepublikowana)
 • Zborowski A. (red.), 2009, Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Tom 5. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2015, Diagnoza obszarów zdegradowanych i prowadzenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., 2015, Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby opracowania polityki mieszkaniowej Częstochowy. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Krystek-Kucewicz B., Spadło K., Jadach-Sepioło A., Tomczyk E., 2018, Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych – projektu podstawowego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Rawa Mazowiecka (praca niepublikowana)


F

 • Bryx (red.), 2009, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Tom 7. Instytut Rozwoju Miast, Kraków


G

 • Spadło K., 2017, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 – 2027,
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K., 2016, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025,
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K., 2018, Gminny Program Rewitalizacji Włocławka na lata 2018-2028,
 • Spadło K., Tomczyk E., 2019, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skarszewy na lata 2015-2025 (aktualizacja),
 • Jadach-Sepioło A. (red.), 2018, Gminny program rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych., Warszawa
 • Wierzchowski M.W., 2011, Gospodarowanie gruntami w polskich miastach. Instytut Rozwoju Miast,


K

 • Spadło K. (red.), Kułaczkowska A. (red.), Spadło K., Krystek-Kucewicz B., 2019, Komitety Rewitalizacji w praktyce. Raport z analizy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji w miastach biorących udział w konkursie dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz realizujących projekty pilotażowe w rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa
 • Jadach-Sepioło A., 2015, Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia, Instytut Rozwoju Miast (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K., 2015, Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha. Instytut Rozwoju Miast (praca niepublikowana)
 • Spadło K., 2018, Koncepcja utworzenia Społecznej Agencji Najmu w Bytomiu, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Spadło K., 2018, Wstępna diagnoza lokalnego zapotrzebowania na usługi w zakresie społecznego pośrednictwa najmu. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Spadło K., Basińska P., 2018, Założenia organizacyjno-finansowe działalności Społecznej Agencji Najmu w Bytomiu. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)


L

 • Jadach-Sepioło A., Spadło K., 2016, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022” pn. „Średzka OdNowa”. Środa Śląska (nadzór merytoryczny),
 • Spadło K., 2016, Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Oława na lata 2016-2023. Oława (nadzór merytoryczny),
 • Spadło K., Tomczyk E. i inni, 2016, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku. Dobiegniew,
 • Spadło K., 2016, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023. Krapkowice (nadzór merytoryczny),
 • Spadło K.(red.), Krystek-Kucewicz B., 2017, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa,
 • Spadło K.(red.), 2017, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023,
 • Spadło K., 2017, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku,
 • Jadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B. i inni, 2016, Lokalny Program Rewitalizacji miasta Sierpc z perspektywą do 2025. Instytut Rozwoju Miast, Kraków,
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K. i inni, 2016, Lokalny Program Rewitalizacji miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do 2023 roku),
 • Spadło K. (red.), Tomczyk. E., Basińska P. i inni, 2018, Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kępice – Warszawa,
 • Spadło K.(red.), Krystek-Kucewicz B., Tomczyk E., 2019, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pucka na lata 2016-2023 (aktualizacja), Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa


M

 • Jadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B., Tomczyk E. i inni, Spadło K. (red.), 2017, MALBORK na +. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej i przestrzennej – na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Malborka. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Krystek-Kucewicz B., Tomczyk E., Spadło K. (red.), 2017, MALBORK na +. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej – na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Malborka. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K. i inni, 2018, Metodologia opracowania analizy stanu prawnego nieruchomości na przykładzie kompleksu „Sutek” w Hrubieszowie. NARZĘDZIOWNIK. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Kułaczkowska A. (red.), Jadach-Sepioło A., Spadło K., i inni, 2018, Metodyka przeprowadzania analizy przy ustanawianiu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na przykładzie Bytomia, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2014, Mierzalne skutki rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast, Kraków – Warszawa
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast. Tom 10. Instytut Rozwoju Miast, Kraków


N

 • Jadach-Sepioło A., (red.), Spadło K., Tomczyk E., Krystek-Kucewicz B. i inni, 2018, Narzędziownik. Ścieżki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Włocławek


O

 • Jadach-Sepioło A., 2014, Opinia do założeń ustawy o rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa, (praca niepublilkowana)
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2014, Optymalizacja polityki mieszkaniowej Chorzowa do roku 2030. Instytut Rozwoju Miast, Chorzów-Kraków, (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2016, Optymalizacja polityki mieszkaniowej Częstochowy. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa, (praca niepublikowana)


P

 • Jadach-Sepioło A., Sobiech-Grabka K., Herbst I., 2015, Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Jadach-Sepioło A. (red.) Spadło K., Jadach-Sepioło A., Tomczyk E., Basińska P., i inni, 2019, Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa-Bytom (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., 2015, Polityka mieszkaniowa Częstochowy do 2030 r. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., i inni, 2015, Polityka mieszkaniowa miasta Ruda Śląska do roku 2030, Instytut Rozwoju Miast, Ruda Śląska-Kraków
 • Wańkowicz W., (red.), 2011, Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2014, Program polityki mieszkaniowej Chorzowa do roku 2030. Instytut Rozwoju Miast, Chorzów-Kraków (praca niepublikowana)
 • Huculak M.,(red.), Jarczewski W., 2011, Program rewitalizacji Lwowa. Podzamcze 2012-2025. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jadach-Sepioło A., Spadło K., Krystek-Kucewicz B. i inni, 2017, Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK na +. Instytut Rozwoju Miast, Malbork
 • Jadach-Sepioło A. i inni, 2015, Projekt optymalizacji użytkowania budynków miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Instytut Rozwoju Miast, Ruda Śląska-Kraków (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., Jarczewski W., 2014, Propozycje zagadnień projektów pilotażowych, Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Tom 4. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Muzioł-Węcławowicz A. (red.), 2010, Przykłady rewitalizacji miast. Tom 12. Instytut Rozwoju Miast, Kraków  


R

 • Spadło K. (red.) i inni, 2018, Raport „Jak powstał Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż”. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, (praca niepublikowana)
 • Ziobrowski Z., Domański B., 2011, Regeneration of Polish Towns as a Method of Preserving Material and Spiritual Heritage and a Sustainable Development Factor. Project’s Objectives and Results. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jadach-Sepioło A. (red.), Kułaczkowska A., (red.), Mróz A., (red.), Spadło K., Tomczyk E., Basińska P., 2018, Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Texter, Warszawa
 • Jadach-Sepioło A.(red.), Muzioł-Węcławowicz A., i inni, 2017, Rewitalizacja. Interaktywny poradnik mieszkaniowy. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa,
 • Jarczewski W., Huculak M., Janas K., 2013, Rewitalizacja podwórek. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Guzik G. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii. Tom 1. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Skalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Tom 2. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A., (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech. Tom 3. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Ziobrowski Z., Jarczewski W.(red.), 2010, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza. Tom 8. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Wańkowicz W., 2011, Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Ziobrowski Z., Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Kułaczkowska A. (red.), Jadach-Sepioło A., Skalski K., i inni,2018, Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji. Ministerstwo Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast, Warszawa


S

 • Jarczewski W., Jeżak J., 2011, System monitorowania rewitalizacji. Tom 11. Instytut Rozwoju Miast, Kraków


U

 • Jadach-Sepioło A., 2013, Uwagi do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A., 2014, Uwarunkowania realizacji programów rewitalizacji miast na obszarach zabytkowych. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Jadach-Sepioło A. (red.) i inni, 2014, Uzupełnienia do testu regulacyjnego do projektu założeń ustawy o rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa (praca niepublikowana)


W

 • Basińska P., 2018, Wizualizacja kierunków interwencji rewitalizacyjnej w gminie Kępice. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Spadło K., 2018, Wstępna diagnoza lokalnego zapotrzebowania na usługi w zakresie społecznego pośrednictwa najmu. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)


Z

 • Spadło K., Basińska P., 2018, Założenia organizacyjno-finansowe działalności Społecznej Agencji Najmu w Bytomiu. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa (praca niepublikowana)
 • Ziobrowski Z., (red.), 2010 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce. Tom 9. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Spadło K., Tomczyk E. Jadach-Sepioło A., i inni, 2017, Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023. Instytut Rozwoju Miast, Warszawa
 • Korzeniak G.(red.), 2011, Zintegrowane planowanie rozwoju miast. Instytut Rozwoju Miast, Kraków