Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego

Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR (CDR IRMiR) jest wiodącym ośrodkiem doradczym w Polsce, zapewniającym kompleksową wiedzę oraz wsparcie eksperckie w zakresie rewitalizacji jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym.

CDR IRMIR posiada unikalną wiedzę o procesach rewitalizacji, która wynika z wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów badawczych i rozwojowych realizowanych we współpracy z samorządami w całej Polsce, w tym także zlecanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Szerokie doświadczenie wdrożeniowe to rezultat prac doradczych świadczonych na rzecz uczestników programu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz miast realizujących projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji. To wsparcie miało charakter wieloetapowy – od diagnozy, przez opracowanie programów rewitalizacji, po jego wdrażanie i monitorowanie, z uwzględnieniem specyfiki każdego z miast.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (poprzednio IRM) rozpoczął badania rewitalizacji jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a największe znaczenie dla budowania potencjału w tym zakresie miała realizacja projektu finansowanego przez NCBiR „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, wdrażanego w latach 2007-2010 w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Stowarzyszeniem „Forum Rewitalizacji”. Wiedza i rozwiązania będące efektem tego projektu pozwoliły zespołowi IRM pełnić funkcję doradcy w procesie powstawania ustawy o rewitalizacji.

Nasze doświadczenie praktyczne to nie tylko doradztwo przy ustawie i realizacji projektów modelowych oraz pilotażowych. Wynika także z opracowania szeregu dokumentów analitycznych (diagnozy), strategicznych (lokalne i gminne programy rewitalizacji), których odbiorcami były gminy, udziału w ocenach programów rewitalizacji na zlecenie urzędów marszałkowskich, szkoleń  oraz prowadzenia prac badawczych i redakcji poradników popularyzujących różne aspekty rewitalizacji.

Nasze wsparcie ma postać zarówno bieżącego doradztwa, opracowania dokumentów jak i upowszechniania wiedzy w formie poradników, analiz, raportów, badań, jak również szkoleń dotyczących problematyki mieszkalnictwa i rewitalizacji. Od 2010 r. co dwa lata organizujemy Kongresy rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl lub tel. nr 604 603 304.

  • IRMIR przewodniczy Radzie Programowej Forum Liderów PPP

    2020-03-09 | IRMiR

    Z przyjemnością informujemy, że Instytut Rozwoju Miast i Regionów objął przewodnictwo nad Radą Programową konferencji Forum Liderów PPP. Forum Liderów PPP to cykliczna konferencja poświęcona współpracy między profesjonalistami z sektora publicznego i prywatnego podejmującymi inwestycje w formule PPP oraz innych formach partnerskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Rewitalizacja i Projekty Deweloperskie”.]   RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI […]