Zakłady i zespoły – kontakt

      JEDNOSTKA Tel. wewn.
Dyrektor Instytutu / Sekretariat 634-29-53 16
FAX 633-94-05 13
Główny Księgowy 634-29-53 25
Dział Personalno-Administracyjny 633-85-72 14
Dział Finansowo-Księgowy 634-23-22 27
B-1 – Zakład Urbanistyki Stosowanej  
B-2 – Obserwatorium Polityki Miejskiej 634-23-22 61
B-3 – Zakład Badań Procesów Gospodarczych  
B-4 – Zakład Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji 634-23-46 44
B-5 – Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym 634-23-22 56
B-6 – Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast  
B-9 – Zakład Komunikacji Miejskiej  
B-10 – Zakład Polityki Przestrzennej  
S-1 – Zespół Planowania Rozwoju Miast i Wsi  634-26-85  32
S-2 – Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji  634-26-85  30
S-4 – Zespół Szkoleń
S-5 – Redakcja Czasopism  634-23-46  48
Biblioteka  634-29-53  16
 Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Zarządzania i Marketingu
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Osoba publikująca: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Data wytworzenia: 2016-05-30
Data publikacji: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2017-09-14

Dziennik zmian dokumentu
2016-05-30 08:38:54 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-09 13:34:30 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-15 09:01:16 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-09-14 10:13:10 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-11-28 12:38 Magdalena Bień Edycja
2018-02-08 12:53 Magdalena Bień Edycja
2019-01-10 15:12 Magdalena Bień Edycja