Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest instytutem badawczym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Numer KRS: 0000145913
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 677-22-01-345
REGON 356582934

Siedziba Instytutu:
ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul.Cieszyńska 2, 30-015 Kraków
e-mail: sekretariat@irmir.pl
tel. +48 12 634-29-53

Kierownictwo Instytutu:
Dyrektor Instytutu     dr Wojciech Jarczewski – tel.wew.16
Główny Księgowy       Dariusz Ressel – tel.wew.15

Dział Personalno-Administracyjny
tel. +48 12 633-85-72 wew. 14, 28
e-mail: marketing@irm.krakow.pl

 

Podstawa Prawna

ikona_pdfRozporzadzenie RM z 18_12_2017_DzU_poz2642

ikona_pdfStatut Instytutu Rozwoju Miast i Regionów_13.06.19_Dz21

zmiana nazwyD2019000032701

zał – Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 21 kwietnia 2021 r. – poz. 52 – (zmiana statutu)
Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Personalno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz
Osoba publikująca: Jaromir Matulewicz
Data wytworzenia: 2016-05-30
Data publikacji: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2019-03-01

Dziennik zmian dokumentu
2016-05-30 08:38:54 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-09 13:34:30 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-15 09:01:16 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-10-11 10:16:25 Jaromir Matulewicz Edycja