Innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to październik 2019 do listopada 2021.

Łączna wartość projektu: 912.900,00 zł
Wartość dofinansowania NFOŚiGW: 867.255,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.10.2021

W projekcie zostaną opracowane i przeprowadzone innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania terenów zieleni w miastach z udziałem społeczności lokalnych. Projekt składa się z trzech etapów:
• I etap projektu – szeroka akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniu zieleni, zakończona wyłonieniem trenerów z miast liderów o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie,
• II etap projektu – szkolenia metodyczne dla uczestników z miast liderów połączone z wypracowaniem docelowego programu i materiałów szkoleniowych oraz filmów, webinariów i materiałów promocyjnych bazujących na doświadczeniach miast liderów,
• III etap projektu – szkolenia dla pracowników urzędów małych i średnich miast zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów.

NFO
Dofinansowano ze środków NFOŚiGW

  • Innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście

    2019-11-28 | AKTY_Admin_2

    Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji […]