NewUrbPact

Projekt Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact), współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, realizowany wspólnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (lider), Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnię Łazarskiego.

Łączna wartość projektu: 6 097 070 zł

Wartość dofinansowania NCBR: 5 499 370 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021

Kierownik projektu: dr Wojciech Jarczewski

 

newurbpact_logos

 • Wyniki projektu NewUrbPact zaprezentowane podczas Warsaw Regional Forum 2019

  2019-10-31 | IRMiR

  W dniach 16–18 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Warsaw Regional Forum”, organizowana cyklicznie przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Głównym tematem tegorocznej edycji była sprawiedliwość przestrzenna oraz związane z nią zagadnienie rozwoju zrównoważonego terytorialnie jako remedium na problem marginalizacji przestrzennej. Instytut Rozwoju Miast i Regionów […]

 • Wyniki badań w ramach projektu NewUrbPact szeroko rozpowszechniane podczas konferencji naukowych

  2019-06-28 | IRMiR

  Wraz z postępami w realizacji projektu NewUrbPact, jego wyniki są sukcesywnie prezentowane na znaczących konferencjach naukowych o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jaki międzynarodowym. W tegorocznym XXXV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania, które odbyło się w dniach 6–7 czerwca w Starej Morawie, referaty wygłosiło dwóch uczestników projektu. Łukasz Sykała, kierownik […]

 • Pierwsze seminarium w ramach projektu NewUrbPact już za nami!

  2019-03-13 | IRMiR

  W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca 2019 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów) w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone kwestiom merytorycznym projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, reprezentujących […]