Publikacje naukowe pracowników

Dorobek publikacyjny Instytutu Rozwoju Miast w latach 2010-2015 to:

– 8 monografii naukowych w jęz.angielskim,

– 4 monografie naukowe w jęz.arabskim i ukraińskim,

– 41 monografii w jęz.polskim,

– 21 rozdziałów w monografiach w jęz.angielskim,

– 163 rozdziały w monografiach w jęz.polskim,

– 127 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym – a także w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,

– 8 artykułów w czasopismach zagranicznych.

Publikacje IRM_2010_2015