Badania i projekty

Projekty badawcze realizowane w ostatnim okresie – uzyskane w konkursach Narodowego Centrum Nauki i innych programach

Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja finansująca
3086/MFW/2014 The LEADER method – transferring V4 experiences to Georgia dr Magdalena Dej 4.07.2014 31.05.2015 wspófinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W79/DPWS/2015

 

Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich  i ich implementacji w Europie na przy-kładzie regionów metropolitalnych Hamburga i Krakowa (woj. mało-polskiego) dr Magdalena Dej 01.07.2015 30.06.2016 wspófinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
UMO-2012/05/D/HS4/01771 Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych dr Magdalena Dej 28.02.2013 27.02.2017 Narodowe Centrum Nauki