Aktualności

 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów – nowa nazwa naszego Instytutu

  2019-02-25 | IRMiR

  Rada Ministrów (w Rozporządzeniu z dnia 8 lutego 2019 r.) zdecydowała, że od 1 marca 2019 r. będziemy nazywali się Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Jednocześnie dokonana zostaje zmiana organu nadzorującego – sprawować go będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W praktyce, z uwagi na kształt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dalej będzie to Minister […]

 • Pożegnanie Profesora Jerzego Kozłowskiego

  2019-02-18 | IRMiR

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł prof. dr hab. Jerzy Kozłowski. Profesor był współtwórcą i wieloletnim dyrektorem krakowskiego Oddziału Instytutu Kształtowania Środowiska (1974 – 1982), z którego wywodzi się obecny Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Prof. Jerzy Kozłowski był wyjątkowym autorytetem w dziedzinie urbanistyki i architektury o światowym zasięgu. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy […]

 • KIPPiM doradcą w zakresie polityki mieszkaniowej w polskich miastach

  2019-02-15 | IRMiR

  W dniu 4 lutego 2019 r. podpisano umowę między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa dotyczącą świadczenia usług doradztwa we wdrażaniu rozwiązań z zakresu polityki mieszkaniowej w polskich miastach. Realizacja zamówienia jest planowana na cztery lata. Celem projektu jest wsparcie eksperckie w realizacji zadań Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i […]

 • Zawieszenie kwartalnika „Człowiek i Środowisko”

  2019-02-07 | IRMiR

  Od 2019 r. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zawiesza wydawanie kwartalnika „Człowiek i Środowisko”. Zeszyt nr 4/2018 (w druku) będzie ostatnim, który się ukaże. Zapraszamy Autorów do publikowania w kwartalniku „Urban Development Issues”.

 • Wydawnictwo Naukowe KIPPiM na pierwszym wykazie MNiSW

  2019-01-22 | IRMiR

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest to pierwsza wersja, obejmująca 536 pozycji, z których jedną zajmuje Wydawnictwo Naukowe Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W przyszłości wykaz uzupełniany będzie przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa […]

 • Pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu NEWURBPACT

  2019-01-21 | IRMiR

  17 stycznia bieżącego roku, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum projektu Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT). Rada Konsorcjum została powołana przez Partnerów Projektu w dniu 27 grudnia 2018 roku – na mocy Umowy Konsorcjum zawartej 18 grudnia 2017 roku. […]

Publikacje