Aktualności

 • Połączenie IRM i IGPIM w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

  2017-10-12 | IRMiR

  W dniu 11.10.2017 r. rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Jak wskazano w Ocenie skutków regulacji – połączenie obu Instytutów i ich restrukturyzacja pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju nauki w […]

 • Program Konferencji czasopisma Urban Development Issues

  2017-10-06 | IRMiR

  Program Konferencji „East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. International Conference Of The Urban Development Issues Journal” jest już dostępny na stronie wydarzenia. Konferencja ma być wydarzeniem rozpoczynającym cykl interdyscyplinarnych spotkań badaczy miast. Jej główną ideą jest porównanie i skonfrontowanie wschodnio- i zachodnioeuropejskiego podejścia do badań i praktyk miejskich, poprzez skupienie się na tematach […]

 • Delimitacja krok po kroku

  2017-10-06 | IRMiR

  W ramach projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany został podręcznik „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”, za którego powstanie odpowiada zespół z Instytutu Rozwoju Miast. Podręcznik ma stanowić wsparcie […]

 • Materiały szkoleniowe z zakresu planowania

  2017-10-05 | IRMiR

  Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pojawiły się, przygotowane przez IRM materiały szkoleniowe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w kontekście niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania. Mają one służyć podnoszeniu kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu […]

 • Programowanie rewitalizacji dla gmin w IRM

  2017-09-14 | IRMiR

  Program Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023, Gminy Olkusz na lata 2016-2026, czy Miasta Malborka na lata 2017-2023 to przykłady tylko niektórych programów, które powstały w ostatnim czasie w Instytucie. W latach 2016 oraz 2017 przyjętych zostało siedem gminnych programów rewitalizacji (GPR) oraz sześć lokalnych (LPR), które powstały dla gmin w województwach małopolskim, mazowieckim, […]

 • Zmieniamy Wałbrzych

  2017-08-21 | IRMiR

  W Wałbrzychu rozpoczęto realizację oddolnych inicjatyw społecznych, które mają na celu poprawę jakości zamieszkania społeczności obszaru rewitalizacji. Do końca listopada 2017 roku na terenie sześciu podobszarów zostaną zrealizowane 23 inicjatywy mieszkańców. Do tej pory mieszkańcy między innymi wspólnie wykonali prace na rzecz poprawy przestrzeni wokół kamienic, odbyli spotkania sąsiedzkie (festyny, grille), zorganizowali konkurs na logo […]

Publikacje